ATHENS VET CARE

Telephone:
213 088 39 57

Address: Tavoulari 19, 11141, Athens
(Near Leoforos Irakleiou)

Opening hours: Mon-Fri: 10:00-13:00 & 17:00-20:00,
Sat: 10:00-13:00